Spring til indhold

Hvad kan du forlange aktindsigt i?

Du kan som hovedregel forlange aktindsigt i:

  • Alle dokumenter indgået til eller oprettet af os i en sag i forbindelse med kommunens virksomhed
  • Vores journaloplysninger om sagens dokumenter

Dog har du normalt ikke ret til aktindsigt i:

  • Straffesager
  • Interne dokumenter
  • Personalesager og sager om ansættelse og forfremmelse
  • Brevveksling med sagkyndig til brug i retssag eller overvejelse herom
  • Efterforskning af lovovertrædelser
  • Udførelse af kontrolopgaver
  • Oplysninger om enkeltpersoners private og herunder økonomiske forhold
  • Oplysninger om tekniske indretninger, forretningsforhold mm.

Derudover har vi tavshedspligt med hensyn til personlige oplysninger.