Spring til indhold

Retningslinjer for lokaler og idrætsanlæg

Vordingborg Kommune stiller lokaler, haller og udendørsarealer til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Lån og leje af lokaler og haller inkluderer el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Hallerne er selvbetjente, og foreningerne står derfor selv for opsætning og nedtagning af rekvisitter, net, mål o.a. Opsætning og nedtagning af rekvisitter skal ske indenfor foreningens tildelte tid.

Det er ikke tilladt at færdes andre steder end i de lokaler, som er blevet anvist. Lokalt ordensreglement skal overholdes, såsom maksimalt tilladte personer i lokalet osv.

Det er fx ikke tilladt at:

  • blokere flugtveje
  • medbringe eller opbevare trykflasker i lokalerne
  • medbringe eller opbevare farlige stoffer i lokalerne
  • foretage bygningsmæssige ændringer i lokalerne.

Er der behov for brug af trykflasker eller farlige stoffer i forbindelse med aktiviteten, påhviler det foreningen i samarbejde med beredskabet at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Lokalerne og idrætsanlæggene forlades i samme stand, som de modtages. Benyttet inventar, redskaber mv. sættes på plads. Vinduer og døre lukkes, lys slukkes, og vandhaner lukkes.

Skolens undervisningsmidler og elevernes skolearbejde, herunder ophæng på tavler og i elevskuffer, må ikke flyttes eller beskadiges.

Idrætsaktiviteter i gymnastiksale og haller må ikke foregå med udendørsfodtøj. Dette gælder også for danseaktiviteter. Glas og flasker må ikke medtages i omklædningsrummene.

Rygning er ikke tilladt i kommunale bygninger eller på kommunale matrikler - ude som inde.

Ved brug af svømmefaciliteter skal foreningen indsende gyldigt livredderbevis til den pågældende svømmehal, inden foreningens førstkommende brug. Foreningen er ansvarlig for at indsende nyt bevis, inden nuværende bevis udløber. Såfremt nyt bevis ikke indsendes, må svømmefaciliteten ikke benyttes og tiden kan blive booket til anden side uden yderligere varsel.

Ved særlige arrangementer som stævner, musikfestivaler eller andet skal der indgås særlig aftale med servicelederen senest 4 uger før arrangementets afvikling om de praktiske forhold.

Det fremgår af den konkrete bookingbesked, hvilken serviceleder eller anden person der skal kontaktes vedrørende praktiske forhold. På samme bekræftelse vil det også fremgå, hvis der ikke må medbringes egen forplejning, fordi der er en forpagtningsaftale, der dækker det pågældende lokale mv.

Vordingborg Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte lokalerne og idrætsanlæggene, hvis ordensreglementer ikke overholdes, eller lokalet gentagne gange står ubrugt i det tildelte tidsrum.