Spring til indhold

Byggeaffald skal anmeldes før arbejdet begynder

 • Byggeaffald skal anmeldes 14 dage før arbejdet begynder i følgende tilfælde:
  • Nedrivning, renovering og vedligehold, når arbejdet vil frembringe mere end 1 ton byggeaffald.
  • Udskiftning af termoruder, der kan være produceret i perioden 1950 -1977 – uanset mængden af affald.
 • Det er bygherren, der er ansvarlig for anmeldelsen.
 • Reglerne gælder, uanset om bygherren er privat eller professionel.
 • Byggeaffaldet skal anmeldes uanset hvem, der udfører arbejdet.
 • Kræver arbejdet byggetilladelse eller nedrivningstilladelse, skal anmeldelse af affaldet ske sammen med ansøgningen om tilladelsen.
 • Inden anmeldelse skal det undersøges/screenes, om der kan have været brugt problematiske stoffer som fx PCB, tungmetaller, asbest, klorparaffiner og PAH’er i det, der bliver til byggeaffald.
 • Er det tilfældet, skal det kortlægges, hvilke stoffer der er tale om og i hvilke koncentrationer.
 • Kortlægningen skal vedlægges anmeldelsen.
 • Der er flere krav til indhold i anmeldelsen i Affaldsbekendtgørelsens § 68-76 og bilag 7.
 • Der gælder et tilsvarende krav for anlægsaffald.
 • Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.
 • Vi har i samarbejde med de øvrige kommuner i AffaldPlus udarbejdet principper for klassificering af bygge- og anlægsaffald.
 • Læs vores principper for klassificering af bygge- og anlægsaffald.
 • Al anmeldelse af bygge- og anlægsaffald skal ske i selvbetjeningsløsningen, bygningsaffald.dk.
 • Man kan tilgå bygningsaffald.dk direkte eller via Byg og Miljø

Anmeld byggeaffald i bygningsaffald.dk

Anmeld byggeaffald via Byg og Miljø

Mere information om sortering og anmeldelse af byggeaffald