Spring til indhold

Byggeaffald skal anmeldes før arbejdet begynder

  • Byggeaffald fra ombygninger, nedrivninger og renoveringer skal anmeldes til os.
  • Det skal gøres senest 14 dage, før arbejdet begynder.
  • Kræver arbejdet byggetilladelse eller nedrivningstilladelse, skal anmeldelse af affaldet ske sammen med ansøgningen om tilladelse.
  • Kan der være PCB i affaldet, er der særlige regler.
  • Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.
  • Vi har i samarbejde med de øvrige kommuner i AffaldPlus udarbejdet principper for klassificering af bygge- og anlægsaffald.
  • Læs vores principper for klassificering af bygge- og anlægsaffald.

Anmeld byggeaffald

Mere information om sortering og anmeldelse af byggeaffald