Spring til indhold

Nyt byggeri eller ændret anvendelse af eksisterende

Hvis du vil bygge eller ændre anvendelse af eksisterende bygninger i landzone, skal ansøgningen indeholde:

  • Situationsplan med ejendommens samlede bebyggelse. Anvendelse af div. bygninger og arealer samt afstand mellem bygninger og til skel skal være angivet.
  • Grundplan (indretning) med angivelse af anvendelse før og efter.
  • Facadetegninger med angivelse af mål, farver og materialevalg.
  • Projektbeskrivelse og begrundelse for det ansøgte.

Ansøgnings- og anmeldelsesskemaer:

Send udfyldt skema samt bilag - skriv "landzone" i emnefelt