Spring til indhold

Hvem skal søge byggetilladelsen

Det er brugeren af teltet eller den transportabel konstruktion, der skal ansøge om byggetilladelsen i så god tid før opstillingen, at sagsbehandlingen kan nås og byggetilladelse meddeles, inden konstruktionen skal bruges.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på min. 20 arbejdsdage, såfremt ansøgningen er fuldt oplyst.

Brugeren af konstruktionen skal overfor bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen er blevet enten byggesagsbehandlet eller certificeret. Er konstruktionen hverken byggesagsbehandlet eller certificeret, kan bygningsmyndigheden give standsningsmeddelelse, så konstruktionen ikke må benyttes.