Spring til indhold

Autister – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Autismecenter Storstrøms STU henvender sig til 16-25-årige med en autismespektrumforstyrrelse (typisk infantil autisme ellers Aspergers syndrom). Elever i STU'en vil blive undervist af kvalificerede lærere og pædagoger.

Læs mere om STU for autister.