Spring til indhold

Når du søger videre

Senest 1. marts i 9. klasse skal du tilmeldes enten 10. klasse, en ungdomsuddannelse eller en anden godkendt aktivitet aftalt med din uddannelsesvejleder.

Tilmelding foregår på optagelse.dk. Det er en proces, som både involverer dig, dine lærere, dine forældre og din uddannelsesvejleder.

Din vejleder vil naturligvis informere dig og dine forældre om hvordan det foregår, når tiden nærmer sig.

Hvis du af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, kan du søge ind på en individuelt tilrettelagt uddannelse. Det kan eksempelvis være:

  • Efterskoler for unge med særlige behov
  • FGU (Forberedende Grunduddannelse)
  • STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse)