Spring til indhold

Hvis du ikke skal læse videre

Hvis du afslutter f.eks. din studentereksamen uden at søge om optagelse på en videregående uddannelse og ikke har et arbejde, kan du henvende dig i Ungecentret og søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Læs mere om de to ydelser