Spring til indhold

Trafiksikkerhedsrådet

Trafiksikkerhedsrådets medlemmer er:

 • Anders Johannes Andersen (formand)

 • Peter Ole Sørensen (næstformand)

 • Rolf Hoelgaard, Vordingborg Kommune

 • Bjørn Buch, Vordingborg Kommune 

 • Ditte Frederiksen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

 • Louise Paludan, Afdeling for Dagtilbud og Skoler

 • Joshua R. A., Vordingborg Kommune

 • Leif Kronblad (sekretær), Vordingborg Kommune 

Næste møde i Trafiksikkerhedsrådet afholdes den 14. juni 2022 med følgende udkast til dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning på Trafikplan Vordingborg - trafikændringer i forbindelse med omlægning af Næstvedvej
 3. Kommunikation om trafiksikkerhed via kommunens biblioteker
 4. Vordingborgvej i Stensved - forbedring af trafiksikkerhed for cyklister
 5. Trafik i børnehøjde
 6. Status for trafiksikkerhedsprojekter på skoler og skoleveje
 7. Vejdirektoratet starter projektering af cykelsti mellem Langebæk og Gammel Kalvehave
 8. Fodgængere i trafikken - Cykelstier
 9. Lukket: skolevejsuheld og uheld med cyklister 2017- 2022
 10. Brug af trafikspejle på offentlige veje og private fællesveje i byer
 11. Trafiksikkerhed i landsbyer - prioritering
 12. Stavreby - Forsøg med hastighedsdæmpning og lokal inddragelse i kampagne
 13. Stuby - Hastighedsdæmpning af Stubyvej
 14. Kostræde Banker - Hastighedsdæmpning af Bankevejen
 15. Bogø - Hastighedsdæmpning af Fruekildevej
 16. Busemarke - Hastighedsdæmpning af Klintholm Havnevej
 17. Ansøgning om hastighedsdæmning af Hårbøllevej i Hårbølle Havn
 18. Ansøgning om chikaner på Fragevej i Ørslev
 19. Eventuelt
 20. Næste møde