Spring til indhold

Hvor skal du søge?

  • Vordingborg Kommune: Hvis du vil benytte et vejareal på kommuneveje og private fællesveje i byerne.
  • Vejdirektoratet: Hvis du vil benytte et vejareal på en statsvej, så skal du kontakte vejdirektoratet.
  • Vejejeren/øvrige vejberettigede: Hvis du skal benytte et vejareal på private fællesveje i landzone.