Spring til indhold

Hvor i kommunen gør vi en indsats

Vi har siden 2016 kortlagt renholdelsesniveauet i de tre købstæder.

I 2016 viste kortlægningen i Vordingborg by, at 80 % af borgerne er generelt tilfredse med renholdelsesniveauet i vores kommune.

I 2017 blev Stege kortlagt. Her var hele 98% er tilfredse med renholdelsesstandarden, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet på 78%. Stege havde det bedste resultat i gruppen af sammenlignende kommuner.

87% var generelt tilfredse med renholdelsesniveauet i kommunen, da kortlægningen blev gennemført i Præstø i 2018.

Flere og flere kommuner deltager i kortlægningen. Man kan derfor sammenligne renholdelsesniveauerne i de deltagende kommuner. I 2018 deltog 23 kommuner, svarende til 40 % af den danske befolkning, i årets kortlægning. Som Stege i 2017, lå Præstø i 2018 som nummer 1 i gruppen af sammenlignelige kommuner.

Kortlægningerne viser også, at der er enkelte ’hot spots’, hvor der var brug for en ekstra indsats. Det er ikke overraskende de mest besøgte områder, og hvor der færdes mange mennesker.

Vi bruger bl.a. kortlægningerne til at få et overblik over, hvor og hvordan vi skal imødegå renholdelsesproblematikkerne.

Du kan læse rapporterne for kortlægningen her: