Spring til indhold

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

KURSET ER TIL DIG, SOM HAR LUNGESYGDOMMEN KOL. FORMÅLET ER AT STØTTE OG INSPIRERE DIG TIL AT ARBEJDE MED DIT HELBRED OG LIVSKVALITET I HVERDAGEN

KOL REHABILITERING
Det typiske tegn på KOL er åndenød. KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. At sygdommen er kronisk betyder, at den ikke forsvinder igen. Obstruktiv betyder, at luftvejene dels er forsnævrede, dels at lungevævet er beskadiget, samt at der er en kronisk betændelsestilstand i bronkierne.

Du vil måske, ligesom mange andre med KOL, opleve, at sygdommen medfører begrænsninger, for hvad du kan foretage dig i hverdagen.
Heldigvis er der mange ting, du kan gøre, for at undgå at sygdommen bliver værre, og dermed få et bedre liv med KOL.
På kurset giver vi dig redskaber til at få mere overskud og velvære i dagligdagen – trods sygdommen.

DE FIRE HJØRNESTEN I BEHANDLINGEN AF KOL ER:

 • Motion
 • Mad
 • Medicin
 • Rygeophør

På kurset bliver du undervist af fagpersoner, og du får en god viden om din sygdom og behandlingen af den. Du får også mulighed for at afprøve dine grænser i forhold til fysisk aktivitet under trygge rammer, samt godt samvær med ligestillede KOL-patienter.

GENERELT HAR VI FOKUS PÅ, AT DU:

 • Forbedrer din kondition
 • Lærer dine fysiske grænser at kende
 • Lærer at forebygge forværring af sygdommen
 • Mærker øget fysisk og psykisk velvære
 • Oplever at have mere energi
 • Får et godt netværk, som du også kan bruge efter kurset.

FYSISK AKTIVITET
På kurset lægger vi stor vægt på fysisk træning. Vi ved, at jo bedre fysisk form man er i, des bedre klarer man sig i hverdagen. Kredsløbet bliver bedre, og musklerne bliver stærkere og kan belastes mere, før de bliver trætte. Dette medfører, at man får mere energi og er i stand til f.eks. at kunne gå længere ture og overkomme flere aktiviteter i hverdagen.

Mange med en lungesygdom begrænser deres fysiske aktivitet, fordi de tror, det er farligt at blive forpustet. Men faktisk er det som KOL-patient kun sundt at blive forpustet, selvom det kan virke ubehageligt, og man kan opleve at blive bange. En gevinst af den øgede fysiske aktivitet er også, at du kommer i bedre humør og oplever større livskvalitet.

Træningen tilrettelægges efter din og gruppens ønsker, behov og formåen. Vi laver gymnastik, balanceøvelser og konditionstræning. Vi går ture med og uden stave, spiller bold og synger, og som i al anden træning afsluttes der med en god snak i 3. halvleg.

KURSETS OPBYGNING
Kurset er gratis og løber over 8 - 12 uger. For at få det fulde udbytte af kurset skal du være indstillet på at møde to gange ugentligt.
Der kan løbende henvises til kurset, som udbydes som løbende optag i Vordingborg og efter behov i hhv. Stege og Præstø.

 • Dag 1 har du både træning og temaundervisning
 • Dag 2 har du træning


TILMELDING
Er du interesseret i at deltage i kurset, skal du henvende dig til din egen læge for at få en lægehenvisning til kurset.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Sygeplejerske Lisbet Trøstrup
Telefon: 29 38 71 35
E-mail: traening@vordingborg.dk

TIL LÆGER
Henvisningsinformation findes på sundhed.dk/soft