Spring til indhold

Ferieophold

  • Modtager du hjemmehjælp og skal på ferieophold i egen eller anden kommune, skal hjælpen bestilles af den kommune, du bor i. Bor du i Vordingborg Kommune, skal du henvende dig til Visitationsenheden (se oplysningerne i højre side).

  • Det påhviler dig selv at medbringe de nødvendige hjælpemidler under ferieophold, både hos familie og i ferieboliger, i og uden for Vordingborg Kommune. Det gælder både de hjælpemidler, du har fået til hjemmet og de hjælpemidler, du måtte få behov for på feriestedet, fx på grund af forholdene i og indretningen af ferieboligen.

  • Hvis du skal modtage hjemmehjælp i feriekommunen, anbefaler vi, at du ved valg af feriebolig sikrer dig, at de nødvendige forhold og hjælpemidler er til stede, for at leverandøren af hjemmehjælp kan udføre deres opgaver forsvarligt.

  • Borgere fra andre kommuner, der skal på ferie her i kommunen, skal ligeledes selv medbringe hjælpemidler fra hjemkommunen. Hvis der under besøget opstår en akut forværring af tilstanden, så hjælper Vordingborg Kommune.

  • Der er efterhånden gode muligheder for at leje hjælpemidler hos private firmaer for en kortere periode. Ofte kan firmaet levere og afhente på feriestedet. Du skal selv afholde udgifterne til leje af hjælpemidler. Hvis du ønsker at søge vejledning vedrørende leje af hjælpemidler hos private firmaer, kan du kontakte Visitationsenheden, Vordingborg Kommune (se oplysningerne i højre side).

  • Vi gør opmærksom på muligheden for at holde ferie i en privat handicapvenlig bolig.