Spring til indhold

Råd

Hold dig i gang uden hjælp så længe som muligt

Forsøg at holde dig i gang så længe som muligt uden hjælp! Husk at du føler dig mere fri, når du kan gøre tingene selv. Det er tilfredsstillende at være uafhængig af andre. Når du bliver mere selvhjulpen inden for ét område, breder det sig til andre områder.

Hold fokus på, hvad du GODT kan. Husk at dine færdigheder skal vedligeholdes, så tag del i praktiske gøremål, selv om du får hjælp fra andre, og undlad at stoppe med aktiviteterne.

Selv om du oplever, at det er blevet sværere, så acceptér, at ting tager længere tid end tidligere. Det er stadig bedre at bruge den ekstra tid på at holde dig i gang med en meningsfuld og aktiv hverdag end at være inaktiv.

Hjælp fra pårørende

Når du inddrager dine pårørende, så vær kreative sammen, når I skal lave en plan for, hvem der eventuelt kan udføre de opgaver, som du selv har svært ved at klare. Husk at der kan være mange muligheder, før kommunen bliver inddraget.

Når I taler om, hvilke behov du har og laver aftaler om, hvem fra din familie, venner, nabo eller andet netværk der hjælper, kan I tage udgangspunkt i følgende liste:

 • Hjælp til madlavning (pårørende eller private)
 • Mulighed for at frisør, optiker og fodpleje kommer hjem til dig
 • Rengøringshjælp (eventuelt privat)
 • Havehjælp (eventuelt privat)
 • Besøgsven fra Ældre Sagen eller Røde Kors
 • "Den hjælpende hånd" - hjælp til praktiske gøremål i hjemmet
 • Hjælp til kørsel til familiebesøg, læge mm.
 • Hjemmeplejen yder hjælp til personlig hygiejne. 

En hjælpende hånd

Ældre Sagens frivillige tilbyder hjælpende hænder og praktisk hjælp til alle hjemmeboende ældre. Ofte tager det en formiddag at få skiftet pæren i entreen, for der skal også snakkes og drikkes kaffe! Den hjælpende hånd minder på den måde om en vennetjeneste eller om hjælpen fra naboen.

Opgaverne kan være:

 • Småreparationer af tøj f.eks. hjælp til at sy en knap i skjorten
 • Små opgaver i hjemmet f.eks. hænge et billede op, skifte en pære eller give altankasserne ny jord
 • Indstilling af DVD-maskinen
 • Udfyldning af blanketter og brevskrivning
 • Brevskrivning og avislæsning
 • Indstilling af tv-kanaler


Du kan kontakte Vordingborgs lokalafdeling: Hans Chr. Rask, telefon: 55 94 11 30 

Hjælp fra kommunen

Hvis dine færdigheder svækkes, så kontakt kommunen, der kan tilbyde træning og støtte, så du kan genvinde så meget at din tidligere kunnen som muligt.

Når kommunen støtter dig i at blive mere selvhjulpen, laver I sammen en plan, der tager udgangspunkt i dine ønsker for dit liv og dine tanker om, hvordan din hverdag skal være.

Eksempler fra dagligdagen, hvor du kan støttes i at fastholde et selvhjulpent liv:

 • Tage overtøj på
 • Tage strømper på
 • Klare toiletbesøg på egen hånd
 • Lave mad og vaske op
 • Tage bad
 • Vaske tøj
 • Handle ind.