Spring til indhold

Fakta

Rigtig medicinindtagelse

Det er af stor helbredsmæssig betydning for den enkelte medicinbruger, at medicinen bliver taget korrekt. Det betyder at den tages efter anbefalingerne i de korrekte doser, på det rigtige tidspunkt og sammen med rette kost og væske.

Rigtig meget medicin bruges forkert, og årsagerne er mange. Det kan være svært at få overblik over hvilken medicin, der skal tages hvornår. Mange stopper behandlingen før tid, fordi de ikke ved, hvorfor de skal tage medicinen. Andre oplever utryghed i form af bivirkninger, manglende oplevelse af effekt eller tager medicinen uden at vide hvorfor.

Øget følsomhed over for medicin

Med årerne bliver ens følsomhed over for medicin ofte større, end da man var yngre, hvorfor det kan være nødvendigt at indtage lidt lavere doser. Denne følsomhed kan både vedrøre effekten og vise sig som bivirkninger. Sovemedicin og nervemedicin kan således med alderen udløse døsighed og forvirring i stedet for den ønskede effekt.

Bivirkninger eller aldersrelaterede fænomener

Det kan ofte være vanskeligt at skelne eventuelle bivirkninger af medicinen fra begivenheder, som hyppigt optræder i høj alder. F.eks.: fald med benbrud, forvirring, samt besvær med at kontrollere vandladningen er fænomener, som kan forklares med ”alderen”.

Imidlertid kan dette i nogle tilfælde skyldes for meget sovemedicin eller anden medicin, som kan gribe forstyrrende ind i de reflekser, der er nødvendige for at holde balancen. Visse lægemidler mod forvirring kan i sig selv forstærke forvirringen, og vanddrivende medicin kan af og til være forklaringen på vandladningsproblemer og faldtendens.

Det kan derfor anbefales, at du får gennemgået din medicin med en fagperson!

Overvej dine bivirkninger

Spørg lægen eller farmaceuten om, hvordan det virker, når du tager flere slags medicin samtidig – og husk også at fortælle om dit indtag af eventuelt kosttilskud/naturmedicin.

Overvej bivirkninger eller gener, der ikke kan relateres til din lidelse. Tænk over, hvornår eventuelle bivirkninger startede, og om der er sammenhæng med opstart af din medicin.

Kilder

Artikel: Ældre og medicin, Jakob W. Hendel, overlæge, ph.D. – min.medicin.dk

Artikel: Hvorfor virker min medicin anderledes, når jeg bliver ældre?, Hanne Thybo, farmaceut – www.apoteket.dk