Spring til indhold

Hvem kan komme med i ordningen?

Du kan blive godkendt til Flexhandicap, hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har bopælsadresse i kommunen.
  • Du er svært bevægelseshæmmet, så du ikke kan benytte offentlig transport.
  • Du er kørestolsbruger eller har et ganghjælpemiddel, f.eks. rollator, gangbuk eller albuestokke. Ganghjælpemidlet skal være udleveret af det offentlige/kommunen.
  • Du er blind eller stærkt svag synet med synsstyrke på 10 % eller mindre. Du skal bruge Dansk Blindesamfunds rejse- og ledsagerkort, som dokumentation. Kortet udstedes gratis til alle borgere, der har en synsrest på højst 10 % eller tilsvarende komplikationer - uanset om de ønsker at være medlem af Dansk Blindesamfund eller ej.
  • Du kan blive godkendt enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset. En tidsbegrænset godkendelse vil vare 6 måneder.