Spring til indhold

Hvem kan komme med i ordningen?

Du kan blive godkendt til Flexhandicap, hvis du er fyldt 18 år og har bopælsadresse i kommunen - og:

  • Du er svært bevægelseshæmmet kørestolsbruger eller har et ganghjælpemiddel, så du ikke kan benytte offentlig transport. Dit ganghjælpemidlet (f.eks. rollator, gangbuk eller albuestokke) skal være udleveret af det offentlige/kommunen.

eller

  • Du er blind eller stærkt svag synet med synsstyrke på 10 % eller mindre. Du skal i ansøgningen vedlægge dokumentation for den nedsatte synsevne.

eller

  • Du er dement. Du skal i ansøgningen vedlægge dokumentation for diagnosen eller oplyse myndighed/kontakt, som kan bekræfte dette. Dette er en forsøgsordning i 2022 og 2023.

eller

  • Du er bevilliget socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85. Du skal i ansøgningen oplyse af hvem og hvornår bevillingen er foretaget eller oplyse myndighed/kontakt, som kan bekræfte denne. Dette er en forsøgsordning i 2022 og 2023.  

Du kan blive godkendt enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset. En tidsbegrænset godkendelse vil normalt vare 6 måneder. En godkendelse under forsøgsordningen varer ind til 31.12.2023.