Spring til indhold

Aktivitetstilbud til voksne med særlige behov

 • Du kan søge om at benytte et af kommunes aktivitetstilbud eller regionens psykiatriske tilbud, hvis du har betydelige fysiske og/eller psykiske problemer.

 • Du skal være udviklingshæmmet, sindslidende eller have en diagnose inden for autismespektret, og ikke kunne arbejde i beskyttet beskæftigelse.

 • Du skal have behov for en varieret hverdag og et sted at opretholde dig.

 • Der er mange forskellige muligheder for aktiviteter i et aktivitetstilbud fx gåture, køreture, film, musik, sang og dans, kreative sysler eller bare det at være sammen med andre mennesker.

 • Tilbuddet er gratis.

 • Vordingborg Kommune har seks aktivitetstilbud, som ligger i henholdsvis Askeby, Lundby, Præstø, Stege og Vordingborg.

 • Du kan læse mere om tilbuddene nedenfor.

 • I boksen "Læs mere" kan du se kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning, der danner baggrund for en eventuel bevilling.

Hvordan søger du et aktivitetstilbud

 • Du skal kontakte Center for Psykiatri og Handicap, hvis du er over 25 år

 • Hvis du er mellem 18-25 år, skal du kontakte Ungecenteret.

 • Du kan se kontaktoplysningerne i boksen til højre på denne side. 

 • Oversigten over sagsbehandlingsfrister kan du finde i boksen til højre.

A-huset i Præstø

A-huset i Præstø er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger på Håndværkervej i Præstø.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside

Elverhøjene

Elverhøjene er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger i Stege.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside.

Landbruget Grønsalen

Aktivitetstilbuddet Landbruget ligger i tilknytning til Grønsalen i Askeby. Grønsalen er et socialpsykiatrisk botilbud.

Du kan læse mere om aktivitetstilbuddet på Grønsalens hjemmeside.

Møllehatten

Møllehatten er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger i Vordingborg.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside.

Paletten

Paletten er et af Autismecenter Storstrøms aktivitetstilbud. Tilbuddet ligger på Færgegårdsvej i Vordingborg.

 

Du kan læse mere om Paletten på Autismecentrets hjemmeside.

Stafetten

Stafetten er et af Autismecenter Storstrøms aktivitetstilbud. Tilbuddet ligger i yderkanten af Næstved.

Du kan læse mere om Stafetten på Autismecentrets hjemmeside.

Væksthuset

Væksthuset er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger i Vordingborg.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside

 

Centerterapien

Psykiatrien Region Sjælland har et aktivitetstilbud, Centerterapien i Vordingborg. Terapien ligger på Oringe.

Du kan læse mere om Centerterapien på Region Sjællands hjemmeside