Spring til indhold

Vandråd

  • Vandrådet bidrager til indsatsprogrammet, der indgår i vandområdeplanerne 2021-2027
  • Hovedvandoplandet Østersøen omfatter kommunerne Stevns, Faxe, Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg.
  • Vordingborg er sekretariatskommune for Vandrådet for hovedvandoplandet Østersøen.
  • Der holdes fællesmøder for hovedvandoplandene Østersøen og Smålandsfarvandet.

Sammensætningen af vandrådet for hovedvandoplandet Østersøen

Kommunale kontaktpersoner

 Møder

15. januar 2020