Spring til indhold

Vandområdeplansprojekter

Landledsgrøften

  • I forbindelse med vandområdeplansprojektet for Landsledgrøft er der lavet en forundersøgelse, som beskriver området og kommer med et forslag til hvordan projektet kan gennemføres. Herunder kan du læse rapporten:

Tubæk Å

  • I forbindelse med vandområdeplansprojektet for Tubæk Å er der lavet en forundersøgelse, som beskriver området og kommer med et forslag til hvordan projektet kan gennemføres. Herunder kan du læse rapporten:

Vandområdeplaner

  • Vandområdeplanerne er udarbejdet af staten og udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer.
  • Læs mere om vandområdeplanerne.

Formålet med projekterne er, at forbedre vandløbenes økologiske tilstand. Klik på projektnavnene herunder for at læse slutrapporten:

Projekterne er finansieret af EU og Staten.

Logo for Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskefond