Spring til indhold

Har du husket at rottesikre din hævede terrasse og småbygninger?

Hvor skal du sikre?

 • Rotter bygger reder på tørre steder og derfor elsker de vores overdækkede arealer.
 • Under hævede terrasser, oplever vi ofte problemer, da rotter uforstyrret kan leve derunder.
 • Men også i forbindelse med f.eks. skure, legehuse m.m. ser vi problemer med rotter.
 • Kort sagt alle steder, der ikke har et støbt fundament.

Sikring af hævede terrasser og småbygninger

 • Der er flere forskellige måder, hvorpå du kan sikre hævede terrasser og småbygninger.
 • Dette kan gøres simpelt og så koster det ikke alverden.
  • Sikringen kan udføres med volierenet eller eternitplader.
  • Sikring med volierenettet vinkles 90 grader, så sikringen går 70 cm ned i jorden og 30 cm ud fra terrasse eller bygning. Maskestørrelsen skal maksimalt være 1x1 centimeter, da rotter kan komme igennem huller svarende til en 2-krone. Hvis du også vil sikre mod de fleste mus, skal maskestørrelsen ikke være større end 0,5x0,5 centimeter.
  • Sikring med eternitplader skal gå langs hele terrassens eller bygningens kant og 60 cm ned i jorden.
  • Små skure, som ikke sikres med net eller plader, skal gerne ligge frit og hævet 30 cm over jorden, så rotter ikke kan søge ly bagved og nedenunder.
  • Det vil være en god ide at muliggøre inspektion under en hævet terrasse, da man ellers kan risikere at skulle bryde den op i forbindelse med bekæmpelse.

Anmeldelse af rotter

 • Husk, at du som borger skal melde det til kommunen, når du ser en rotte eller tegn på rotter.
 • Som grundejer har du også pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.

Anmeld rotter