Spring til indhold

Sjældne padder

I kommunen lever 17 ud af Danmarks 19 arter i den danske herpetofauna - padder og krybdyr.

  • Især blandt padderne rummer kommune nationalt vigtige bestande.
  • Klokkefrøen har sine største danske bestande i kommunen, men der er også nationalt og regionalt vigtige bestande af strandtudse, løgfrø og grønbroget tudse.
  • Løvfrøens sidste levesteder på Sjælland fandtes i starten af 1990’erne i kommunen. Løvfrøen har de senere år vist stor fremgang i kommunen.
  • De øvrige arter har små bestande og vi arbejde aktivt for at sikre flere levesteder til disse arter.
  • I dette arbejde er viden om arternes forekomst og bestande afgørende.
  • Derfor undersøger vi årligt kommunens bestande af sårbare og sjældne arter. 

Rapporter