Spring til indhold

Krybdyr

MARKFIRBEN I VORDINGBORG KOMMUNE

  • Vi har i årene 2012-2014 gennemført en undersøgelse af forekomsten af markfirben i kommunen.
  • Formålet med undersøgelsen var at få et overblik over hvor og hvor store bestande kommunen har af markfirben.
  • Markfirbenet er truet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv.
  • Det betyder, at vi har et særligt ansvar for at passe på denne art – både i forbindelse med almindelig myndighedsadministration, men også ved at skabe nye og forbedre eksisterende levesteder for arten.
  • Undersøgelsen har vist at markfirbenet findes på 75 lokaliteter i kommunen.
  • Kommunale vejkanter udgør levesteder for 23 populationer, hvilket gør vejkanterne til vigtige levesteder og spredningskorridorer for arten. Derudover rummer de gamle overdrev og sydvendte kyster de største bestande.

  • Markfirbenet er en fantastisk smuk art som er værd at gå på opdagelse efter. Nedenstående rapport kan hjælpe dig på vej til at finde de smukke markfirben.

RAPPORT