Spring til indhold

Adgangsforhold

Skraldemanden skal tømme rigtig mange beholdere i løbet af en dag.

 • Hjælp ham derfor, så han nemt kan køre din beholder ud til skraldebilen.
 • Du har pligt til at sørge for, at adgangsforholdene på din grund er i orden, så skraldemanden kan komme til.
 • Der er både krav til beholderens standplads og til adgangsvejen til beholderne.
 • Placer altid din beholder, så håndtaget vender ud mod skraldemanden.
 • Hvis kravene ikke kan opfyldes, skal du sætte beholderen frem til skel inden kl. 5.00 på tømmedagen.
 • Du kan få en påmindelse med sms dagen før.
 • Hvis du ikke har fået hentet dit affald, kan det skyldes, at du ikke har overholdt kravene.

Krav til adgangsvej

Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen til skel ved vejen. Den skal opfylde følgende krav:

 • Adgangsvejen må højst være 20 meter lang.
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.
 • Der skal være mindst 2,20 meter frihøjde over adgangsvejen, og der hvor beholderen står i forhold til fx grene, porte eller udhæng.
 • Vejen til dine affaldsbeholdere skal være plan og jævn.
  • Den skal have et fast underlag af fx fliser, beton, asfalt, fast jævnt stabilgrus eller andet fast, stabilt og plant underlag.
  • Jord, græs, småsten eller brosten duer ikke.
  • Der må ikke være stigninger på over 10 %.
 • Døre og havelåger på adgangsvejen skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen.
 • Adgangsvejen skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og is, og den skal være saltet eller gruset i glat føre.
 • Der skal være godt lys på hele adgangsvejen.

Krav til standplads

Standpladsen er det sted på din grund, hvor affaldsbeholderen står. Den skal opfylde følgende krav:

 • Standpladsen skal være i niveau med det omkringliggende terræn.
 • Der skal være god plads omkring beholderne.
 • Underlaget skal være jævnt, fast og stabilt, fx fliser eller asfalt - medmindre din beholder står ved skel, når den skal tømmes.
 • Frihøjden over standpladsen skal være mindst 2,2 meter.
 • Der skal være godt lys på standpladsen.
 • Standpladsen skal være ryddet for sne, og den skal være saltet eller gruset i glat føre.

Når beholderen stilles frem til tømning

 • Hvis din adgangsvej ikke overholder kravene, skal affaldsbeholderen stilles frem til tømning senest kl. 5.00 på tømningsdagen.
 • Beholderen skal stilles frem så tæt som muligt på det sted, hvor skraldebilen kan holde.
 • Beholderen skal stilles forsvarligt på egen grund, således at den ikke er til gene for trafikken. Det betyder, at affaldsbeholderen skal stilles umiddelbart inde på egen grund så tæt på skel som muligt, men hvor beholderen samtidig står forsvarligt i forhold til trafik og øvrig passage på vejen.
 • Illustrationerne herunder, viser eksempler på, hvordan beholderen kan stilles frem til skel.

Klik for større billeder.

Standplads Standplads
Standplads Standplads

 

Giv plads til skraldebilen

 • Nogle steder har skraldebilen svært ved at komme frem, fordi grundejerne ikke har beskåret buske, træer og hække.
 • Det kan betyde, at din eller din nabos affaldsbeholdere ikke kan blive tømt.
 • Du skal som grundejer sikre, at træer og buske på din grund ikke rækker ud på kørebanen samt ud over fortov eller cykelsti i lav højde.
 • Din beplantning skal holde sig uden for det område, som kaldes fritrumsprofilet. På tegningen kan du se, hvad der menes med fritrumsprofil.

Tegning over frirumsprofil

Fjern sne og is

Skraldemanden skal tømme rigtig mange beholdere i løbet af en dag - også om vinteren. Hjælp ham derfor, så han nemt kan køre din beholder ud til skraldebilen.

 • Du har pligt til at sørge for, at adgangsforholdene på din grund er i orden, så skraldemanden kan komme til.
 • Det betyder blandt andet, at du skal fjerne sne og is på adgangsvejen og på standpladsen.
 • I glat føre skal adgangsvejen og standpladsen være saltet eller gruset.
 • Hvis kravene ikke kan opfyldes, skal du sætte beholderen frem til skel inden kl. 5.00 på tømmedagen.
 • Pas på, at din beholder ikke kan vælte ud på vejen.
 • Du kan få en påmindelse pr. sms dagen før din beholder skal tømmes.

Få påmindelse på sms

 • Hvis du ikke har fået hentet dit affald, kan det skyldes, at du ikke har overholdt kravene.