Spring til indhold

Forældreaftaler

Som forælder har du også en andel i at være med til at opbygge sammenhængskraft, gensidig tillid og tolerance i dit barns klasse og på skolen generelt. Det er vigtigt for børns læring og trivsel, at de voksne er med i fælles aktiviteter og tiltag. 
Det kan være gavnligt at etablere fælles forældreaftaler i klasserne, så der er en fælles ramme at handle ud fra. 

SSP teamet har udarbejdet skabeloner til forældreaftaler for indskoling, mellemtrin og udskoling, som kan bruges som afsæt for fælles drøftelser og aftaler i dit barns klasse. Temaerne er alderssvarende ift. klassetrin:

Indskoling

 • Fødselsdage
 • Drilleri og mobning
 • Legegrupper
 • Mobiltelefoner
 • Sociale medier og spil

Forældreaftale for børn i indskolingen

Mellemtrin

 • Omgangstone og sprog
 • Opførsel i fællesskab
 • Mobiltelefoner
 • Fester
 • Konflikter
 • Nettet

Forældreaftale for børn på mellemtrinnet

Udskoling

 • Fester
 • Gå nu hjem og gå lige hjem
 • Rygning
 • Misbrug og stoffer
 • Uvenner-kæreste konflikter
 • Blå mandag
 • Sidste skoledag

Forældreaftale for børn i udskolingen