Spring til indhold

Skoleudsættelse

 • Jf. Folkeskolelovens § 34, stk. 2 indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år.
 • Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i en folkeskole året efter det skulle være startet, er det skolelederen på dit barns distriktsskole der, i samråd med dig, dagtilbud og eventuelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) afgør, om dit barn skal skoleudsættes til det efterfølgende år. 
 • Hvis du ønsker, at dit barn skal starte på en privatskole året efter, er det Chefen for Afdeling for Dagtilbud og Skoler der, i samråd med dig, børnehaven og eventuelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) afgør, om dit barn skal skoleudsættes til det efterfølgende år.

Ønsker du dit barn skoleudsat?

 • Ønsker du dit barn skoleudsat skal du anmode om skoleudsættelse i forbindelse med skoleindskrivning (se anmodningsskema i bjælken til højre).
  Støttes anmodningen af dit barns dagtilbud, skal du samtidig aflevere en handleplan, som er udarbejdet af dit barns dagtilbud, i samråd med dig. 
 • Anmodning og eventuelt handleplan sendes til distriktsskoleleder. 
  Ved ønske om privatskole sendes anmodning og eventuelt handleplan til Chefen for Afdeling for Dagtilbud og Skoler. 
  Skoleudsatte børn skal også indskrives digitalt.
 • Har du spørgsmål til udfyldelse af anmodningsskema, handleplan eller andet, er du altid velkommen til at kontakte det dagtilbud, hvor dit barn går.