Spring til indhold

Mit barn er berettiget til kørsel - Hvad så

Når en folkeskoleelev bliver godkendt som kørselsberettiget, vil kørselskontoret vurdere, om kørslen skal ske i en kommunal skolebus eller i en offentlig bus eller som individuel kørsel i en mini-bus (Flextrafik). Kørselskontoret udsender hvert år medio juni en liste til skolesekretærerne med disse oplysninger for hver enkelt elev.

Hvis du tilbydes kørsel med den kommunale skolebus, vil du i den første uge efter sommerferien få udleveret et gratis kommunalt skolebuskort af skolesekretæren. Du skal bruge det gamle kort indtil du får et nyt. 0. klasser kører i starten af skoleåret uden kort, indtil de får et nyt.

Hvis du tilbydes kørsel med offentlig bus, skal du have et gratis DOT-buskort (rejsekort-type). Ved starten af et nyt skoleår, vil de elever, som ikke tidligere har haft et DOT-buskort, automatisk få dette udleveret af skolesekretæren i den første uge efter sommerferien. De elever, som allerede har et DOT-bus, skal i forbindelse med skift til nyt skoleår blot beholde kortet, da kørselskontoret vil sørge for at det elektronisk gives ny gyldighedsperiode for det kommende skoleår.  Elever, som skifter skole eller adresse skal have nyt DOT-buskort. Dette sker automatisk i forbindelse med nyt skoleår, hvor kortet udleveres af skolesekretæren.

Hvis eleven tilbydes kørsel med mini-bus (Flextrafik), vil forældrene inden starten af det nye skoleår blive kontaktet af kørselskontoret for at aftale hvordan og hvornår kørslen arrangeres. Eleven skal ikke bruge et buskort. Ved kørsel med Flextrafik kan der ikke medtages venner eller søskende.