Spring til indhold

Er du fagperson

Som fagperson har du skærpet underretningspligt i forhold til de børn, som du møder i kraft af dit arbejde. Dvs. hvis du som offentligt ansat arbejder med børn og unge, eller hvis du på anden måde arbejder med børn og unge i frivillige sammenhænge, i foreninger og fritidsliv (f.eks. skolelærer, pædagog eller fodboldtræner), skal du foretage en underretning, hvis du har mistanke om mistrivsel.

Den skærpede underretningspligt gælder også, hvis du som fagpperson via kontakt til forældre, får kendskab til mistrivsel hos deres børn.

Der stilles ikke krav om at du skal have et særligt indgående kendskab til familien. Vurderingen beror på et personligt skøn og du har stadig skærpet pligt til at underrette, selvom f.eks. din leder eller kolleger er uenige med dig i din vurdering.

Som fagperson ansat i Vordingborg Kommune, skal du bruge det underretningsskema, som du finder på intranettet. 

Som fagperson ansat i et privat dagtilbud eller skole skal du bruge dette underretningsskema