Spring til indhold

Økonomisk fripladstilskud

Hvis husstandens indkomst før skat er under kr. 576.800,- i 2021 / kr. 583.700,- i 2022, vil du være berettiget til fripladstilskud. Tilskuddet beregnes som en procentdel i forhold til husstandens indkomst. 

  • Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 7.000,- årligt for hvert barn ud over det første.
  • Enlige forsørgere er berettiget til et forhøjet fripladstilskud. Det betyder, at enlige forsørgere får et fradrag i deres indkomst på kr. 64.967,- årligt i 2021 / kr. 65.747,- årligt i 2022.
  • Der kan ikke søges om økonomisk friplads til merebetalingen, som opkræves for den udvidede åbningstid.
  • Det er muligt at søge fripladstilskud via selvbetjeningssystemet på den Digitale Pladsanvisning eller ved henvendelse til Borgerservice.

Sagsbehandlingstid på fire uger

  • Når din ansøgning er behandlet, vil du inden fire uger modtage en mail i din digitale postkasse med oplysning om, hvad du selv skal betale, og hvor meget tilskuddet udgør. 
  • Du skal dog fortsat betale de regninger, som du modtager, indtil du hører fra os.
  • Hvis du betaler for meget i en periode, vil du få pengene retur - helt automatisk.

Ansøg om økonomisk friplads