Spring til indhold

Årlig genberegning af økonomisk fripladstilskud

En gang om året vil dit økonomiske fripladstilskud blive efterreguleret. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen sammenligner din ansøgte indkomst med den reelle indkomst og beregner om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når vi foretager efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.