Spring til indhold

Tilskud til privat pasning

Til privat pasning er det maksimale beløb, der kan udbetales i tilskud til privat pasning i år 2020 på kr. 6.167,- / 2021 kr. 6.305,- pr. måned pr. barn.

Bemærk for at være berettiget til tilskud til privat pasning, skal du være skrevet op på den digitale pladsanvisning og her igennem være omfattet af kommunens generelle bestemmelser om pasnings garanti. Det betyder, at muligheden for at få tilskud til en privat pasning er knyttet sammen med bestemmelsen om at få tilbudt en plads i et dagtilbud. Således kan du, der har fået anvist en plads i dagtilbud omfattet af dagtilbudslovens §§ 19-21, vælge enten at benytte den anviste dagtilbudsplads eller at få udbetalt et økonomisk tilskud til privat pasning.

Ændrer dit behov for et dagtilbud sig, skal du give os besked senest 3 måneder før din garantidato. 

Skriv dit barn op til en kommunal pladsGenerelle retningslinjer for tilskud til privat pasning

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes ud fra forældrenes dokumenterede udgifter og udgør 75% af udgifterne til den private pasningsordning. 
Dog max. kr. 6.167,- i 2020 / 2021 kr. 6.305,- pr. mdr. pr. barn.

  • Forældrene skal altså selv som minimum dække 25% af de faktiske pasningsudgifter.
  • Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasning for det samme barn. 
  • Søskendetilskuddet fastsættes til 85% af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.
  • Tilskuddet udbetales 12 måneder om året.

Tilskud til private pasningsordninger med en åbningstid under 48 timer ugentligt:

Tilskud 2020 /2021

  • 100% tilskud (fuldtidsplads) svarende til 6.167 kr. i 2020 / 2021 kr. 6.305,- pr. måned pr. barn, defineres som en ugentlig åbningstid på minimum 48 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året (det er fortsat tilladt at have en lønnet vikar).
  • 75% tilskud svarende til 4.625,25,- kr. i 2020 / 2021 kr. 4.729,- pr. måned pr. barn, defineres som minimum 35 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året.
  • 50% tilskud svarende til 3.083,50,- kr. i 2020 / 2021 kr. 3.153,- pr. måned pr. barn, defineres som minimum 25 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året.

Sagsbehandlingstid på fire uger

  • Når din ansøgning er behandlet, vil du inden fire uger modtage en mail i din digitale postkasse med oplysning om, hvad du selv skal betale, og hvor meget tilskuddet udgør.