Spring til indhold

Hvad koster en deltidsplads

Hvad er taksten for brug af en deltidsplads ved barsel i Vordingborg Kommune?

År 2022:
Dagplejeplads kr. 2.490,-
Daginstitution 0-2 år kr. 2.670,-
Daginstitution fra 3 år kr. 1.590,-

  • Betalingen sker månedsvis forud senest den 1. i måneden, og der betales i 11 måneder. Girokort udstedes hver måned (dog ikke juli måned).
  • Det er dyrt at betale for sent, da der opkræves et gebyr på kr. 250 for udgift til rykkerskrivelse. Hvis kommunen ikke har modtaget betaling senest 35 dage efter sidste rettidige indbetalingsdato, overgår opkrævningen til inddrivelse fra SKAT. 

  • Vi anbefaler, at du benytter betalingsservice.

BETALINGSFRI MÅNED

  • De kommunale dagtilbud er alle betalingsfri i juli måned, da det er den primære feriemåned.
  • Det betyder, at der i løbet af et år kun betales for 11 måneder i kommunale dagtilbud.
  • Det er juli måned, der holdes betalingsfri, og du vil derfor ikke modtage nogen opkrævning i juli måned.