Spring til indhold

Hvornår skal du rette i BBR

Der skal rettes i BBR:

  • når der ansøges om byggetilladelse, eller et byggeri anmeldes
  • når en bygning eller enhed overgår til anden anvendelse
  • når bolig- eller erhvervsenheder ned- eller sammenlægges, og når der gennemføres opdeling i ejerlejligheder
  • når du konstaterer fejl eller mangler på din BBR-meddelelse
  • Når ejendommen skifter opvarmning
  • når olietanken opsættes eller fjernes/afblændes
  • når solpaneler opsættes.

Du vil derefter modtage en ny og ajourført BBR-meddelelse fra kommunen.