Spring til indhold

Hvorfor indberette til BBR ?

Oplysningerne i BBR bruges bl.a. i forbindelse med

  • Salg af hus
  • Forsikringsspørgsmål
  • Ejendomsvurdering
  • Optagelse af nye lån
  • Boligydelse

Oplysningerne i BBR skal altid stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Derfor er det vigtig, at ejeren giver kommunen besked, hvis der sker ændringer på ejendommen i forhold til, hvad der står registreret i BBR.