Spring til indhold

Minivindmøller

Der gives normalt tilladelse til at opsætte når:

  • Rotorarealet er på mellem 1m2 - 5m2 opsat på eksisterende bygninger eller på en selvstændig mast, placeret i umiddelbar tilknytning til bygningerne, således at møllen når en max. højde på 8,5 m.
  • Den forudsættes at kunne overholde vindmøllebekendtgørelsens støjkrav i naboskel.
  • Møllen kan kræves nedtaget såfremt støjgrænserne ikke overholdes.

Der gives normalt afslag til:

  • Opsætning af minivindmøller direkte på fredede og bevaringsværdige bygninger.
  • I områder hvor møllen vil være i konflikt med særlige kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn.

Ansøgningsskema:

Send udfyldt skema - skriv "landzone" i emnefeltet