Spring til indhold

Nedrivning af bygninger

  • Som udgangspunkt kræver al nedrivning en tilladelse, se mere på Byg og Miljø
  • Hvis bygningen er bevaringsværdig eller fredet, kræver det en særlig tilladelse, og du skal altid henvende dig til kommunen, inden du går i gang med nedrivningen.
  • Byggeaffald skal anmeldes senest 14 dage før nedrivning, også selvom om nedrivningen ikke kræver nedrivningstilladelse. Samtidig skal du undersøge om bygningen, der bliver til affald, kan indeholde PCB og andre farlige stoffer. Det kalder man screening for PCB.

OBS! Nedrivninger skal altid indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Indberet til BBR