Spring til indhold

Nedrivning af bygninger

  • Som udgangspunkt kræver al nedrivning en tilladelse, se mere på Byg og Miljø
  • Hvis bygningen er bevaringsværdig eller fredet, kræver det en særlig tilladelse, og du skal altid henvende dig til kommunen, inden du går i gang med nedrivningen.
  • Byggeaffald skal anmeldes senest 2 uger før nedrivning, også selvom om nedrivningen ikke kræver nedrivningstilladelse. Inden anmeldelsen skal du undersøge bygningen, der bliver til affald, for indhold af PCB og andre problematiske stoffer.

OBS! Nedrivninger skal altid indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Indberet til BBR