Spring til indhold

Villaolietanke

Hvis du skal have ny olietank

 • Ønsker du at etablere ny olietank, skal du anmelde det mindst 14 dage før arbejdet påbegyndes. Du skal i anmeldelsen fremsende kopi af tankattesten samt beskrive hvor på grunden tanken skal placeres.
 • Kommunen kan forbyde etablering af olietanken, hvis der er risiko for forurening af grundvandet, jord, undergrund eller anlæg hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Når du køber en nu olietank, skal du sikre dig at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at olietanken er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Anmeldelse af ny olietank

Hvis der går hul på din olietank

 • Hvis din olietank lækker olie, skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du straks kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.
 • Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen.

Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 112

Er din olietank for gammel

Alle olietanke har en begrænset levetid. Der er fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes.

 • Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
 • Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten.

Læs mere på www.mst.dk om terminer for sløjfning af gamle olietanke.

Hvis du skal sløjfe den gamle olietank

Når din olietank ikke længere er i brug eller er blevet for gammel, skal den sløjfes. Det påhviler ejeren at sørge for at olietanken er sløjfet forskriftsmæssigt.

Sløjfningen foregår ved at:

 • tømme tanken for rester.
 • fjerne hele tanken eller fjerne påfyldningsstuds og udluftningsrør og derefter lukke tanken, så det ikke længere er muligt at fylde olie på. 
 • en nedgravet tank der ligger på et areal hvor der køres, f.eks. en indkørsel, bør fyldes op med dertil egnet sand.
 • der senest 4 uger efter sløjfningen sendes en anmeldelse om sløjfning til kommunen.

Anmeldelse om sløjfning