Spring til indhold

Kan bundfældningstanken genbruges?

  • For at kunne genbruge en bundfældningstank, skal den kunne leve op til spildevandsbekendtgørelsens anvendelseskrav til bundfældningstanke § 30, samt overholde gældende Dansk Standart og Branchenormer.
  • Hvis du skal ansøge om at genbruge en bundfældningstank, skal du indsende dokumentation på ovenstående, sammen med en eventuel ansøgning.