Spring til indhold

Ligger ejendommen i et kloakeret område eller i det åbne land?

 • Der er to måder at undersøge om en ejendom ligger i kloakopland eller i det åbne land.

Ejendomsdatarapport

 • Det fremgår af punktet “spildevandsplaner”, om matriklen er beliggende indenfor kloakopland.

Ejendommen på digtalt kort

 • Åben det digitale kort. (Brug Google Chrome)
 • Vælg “Affald og spildevand” og derefter “kloakoplande - Status og planlagt”.
 • Klik på den lille trekant til venstre for “kloakoplande -Status og Planlagt”, for at se, hvad de forskellige farver betyder.
 • Farvernes betydning:
  • Fuldt farvet (enten orange, blå, grøn eller lilla):
   Ejendommen ligger i et kloakeret område.
  • Skraveret eller ingen farve:
   Ejendommen ligger i det åbne land.