Spring til indhold

Der er fejl i afløbsoplysningerne for en ejendom i BBR

  • Hvis der konstateres en fejl i afløbsoplysningerne for en ejendom i BBR, kan ejer kontakte kommunen på spildevand@vordingborg.dk.
  • For at ændre i afløbsoplysningerne for en ejendom, skal der foreligge en færdigmelding samt spildevandstegning fra en autoriseret kloakmester.
  • Findes der ikke dokumentation for at arbejdet er udført, må ejer kontakte en autoriseret kloakmester, for at skaffe den fornødne dokumentation. Dette vil kræve en undersøgelse af spildevandsforholdene, og det vil være for ejers egen regning.
  • Der kan ikke ændres i BBR oplysninger om spildevand, alene på baggrund af ejers oplysninger, hvis de ikke indeholder dokumentation fra autoriseret kloakmester.