Spring til indhold

Træer

Hegnssynet kan ikke behandle sager om enkeltstående træer, trærækker og anden beplantning ved ejendomsskel, som ikke har hegnsfunktion, dvs. ikke er eget hegn eller fælleshegn. Her gælder naborettens almindelige uskrevne regler, som afgøres ved domstolene. Ved bedømmelse af om en trærække har hegnsfunktion, skal i hvert fald følgende betingelser være opfyldt:

  • Træerne skal være sammenvoksede.
  • Træerne skal have sidegrene, der danner afgrænsning ved jordoverfladen.
  • Træernes antal skal i almindelighed være mindst 4.
  • Træerne skal være af samme slags eller have ensartet præg.
  • Træerne skal stå i hele skellets længde eller dog en væsentlig del af skellets længde.
  • Stammernes afstand til skel må ikke overstige 1,75 m.

Yderligere information om hegnssynsloven kan findes på www.hegnsloven.dk eller www.hegnsyn.dk.