Spring til indhold

Hvilke sager skal Hegnssynet behandle

Hegnssynet behandler ikke alle typer af sager. Hegnssynet behandler kun sager om hegn, der står i ejendomsskel og egne hegn, dvs. hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskellet og ikke længere væk fra skellinjen end 1.75 m.

Derudover kan Hegnssynet behandle sager om grene, der er til gene for færdsel på naboejendommen, eller som er farlige for naboejendommen, samt grene fra skov.

Hegnssynet afgør ikke skelsager. Er du og din nabo i tvivl om, hvor skellet ligger, skal I bestille en landinspektør til at lave skelforretning.