Spring til indhold

Dit ansvar som ejer / udlejer

  • Det er bygningens ejer (udlejer), der er ansvarlig for, at boligen er sund og fri for skimmelsvamp.
  • Ejer (udlejer) har blandt andet ansvaret for, at boligens varmesystem virker tilfredsstillende, at der ikke er utætte vandinstallationer eller afløb, at bygningen i det hele taget er tilstrækkeligt sikret mod opstigende grundfugt og sikret mod indtrængning af regnvand og fygesne.