Spring til indhold

Etablering af en B-boring

 • En B-boring skal anmeldes til kommunen.
 • En B-boring er:
  • Boring til midlertidig grundvandssænkning.
  • Miljøteknisk boring, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
  • Geoteknisk boring.
  • Råstofboring.
  • Anden boring, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
 • Borearbejdet må først påbegyndes 14 dage efter, det er blevet anmeldt til kommunen, medmindre kommunen inden da har gjort indsigelse imod det.
 • Hvis du er i tvivl, om der er tale om en B-boring, så kontakt kommunen, inden du sender anmeldelsesskemaet.

Anmeldelse etablering eller sløjfning af B-boring