Spring til indhold

Indbringelse af sager for beboerklagenævnet

Sager skal indbringes skriftligt til Beboerklagenævnet for Vordingborg Kommune. Man kan sende pr. papirbrev eller i en mail. Hvis dokumenterne indeholder cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger, bør de ikke sendes i en almindelig mail, men skal sendes i en sikker mail fra Borger.dk.

Det skal tydeligt fremgå, hvad nævnet skal tage stilling til. Sagen skal sendes i en vedhæftet fil (ikke skrives direkte i mailen) og desuden være bilagt nødvendige dokumenter – som minimum en kopi af indgået lejekontrakt. 

I 2022 koster det 149 kr. at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Behandlingen af sagen går først i gang, når beløbet er modtaget. 

Gebyret indbetales på Vordingborg Kommunes konto i Nordea – konto nr. 2186 6878852700 med oplysning om ”indbetaler”, ”adresse” samt med teksten ”gebyr til beboerklagenævnet”. Dog kan gebyret også betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.