Spring til indhold

Overnatning i kommunale lokaler

Det er muligt at overnatte i flere af de kommunale lokaler. Det fremgår af foreningsportalen hvilke lokaler, der er godkendt til overnatning. 

Ønsker din forening at overnatte, skal I altid ansøge om midlertidig overnatning hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Denne skal sendes senest 14 dage før arrangementet. Du skal søge under menuen selvbetjening på Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings egen hjemmeside. 

Kopi af godkendt ansøgning SKAL afleveres til servicelederen på den pågældende skole/hal inden arrangementets start.