Spring til indhold

Fritidsvane- og facilitetsundersøgelse

Den 26. august 2019 offentlige gjorde Syddansk Universitet en stor rapport, Idræt, Fritid, Kultur og Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i samarbejde med Vordingborg Kommune har brugt foråret 2019 til at indsamle data til. 

Alle foreninger og personer med interesse for området har indtil den 20. september 2019 mulighed for at sende kommentar og ideer til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, på baggrund af undersøgelsernes resultater. Kommentarer og ideer sendes til Kulturogfritid@vordingborg.dk

Vordingborg Kommune har ønsket en undersøgelse af såvel børns som voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter, og benyttelsen af faciliteter dertil. Samtidig har de ønsket en undersøgelse af foreningslivet i Vordingborg Kommune samt samarbejdet i åben skole.
Vordingborg Kommune ønsker med undersøgelsen at få viden om børns og voksnes deltagelse i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i kommunen og deres benyttelse af faciliteter og steder til disse aktiviteter. Dette skal danne grundlag for udviklingen af den kommunale
politik og planlægning på området.

Det er formålet med undersøgelsen at give et faktuelt og kvalificeret grundlag for såvel Vordingborg Kommunes fremtidige initiativer og politik på området såvel som foreningers og virksomheders initiativer og tilbud på området i de kommende år. Undersøgelsen er gennemført af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet i samarbejde med Vordingborg Kommune.

Resultaterne er af flere grunde relevant og formålstjenlig. For det første kan den vise, hvilke idræts-, fritids- og kulturinteresser borgerne i kommunen har. Hvor mange er aktive på de forskellige områder, hvilke interesser er store, og hvilke fylder ikke så meget? Undersøgelsen kan således give et faktuelt billede af deltagelsen i fritids- og kulturlivet i kommunen. For det andet kan undersøgelsen vise, hvordan deltagelsen i idræts-, fritids- og kulturlivet ser ud i Vordingborg Kommune i sammenligning med andre kommuner og landstal. 

Du kan læse hele rapporten her

Udover undersøgelserne om fritidsvaner, foreningslivet og anvendelse af idrætsfaciliteter, har Vordingborg Kommune ønsket en teknisk gennemgang af kommunale idrætshaller og gymnastiksale samt de selvejende haller som kommunen køber timer i. Den tekniske gennemgang blev udført at Friis Andersen Arkitekter. 
Bogø Hallen ønskede ikke en gennemgang, hvorfor den ikke er med på listen.

Her finder du de tekniske rapporter: