Spring til indhold

Har du fejet og luget dit fortov?

  • Du skal som grundejer holde fortove langs din ejendom rene for affald, ukrudt mv.