Spring til indhold

Hvem skal vedligeholde en privat fællesvej på landet?

  • De grundejere, der har ret til at benytte vejen, skal vedligeholde vejen i forhold til deres brug af den.
  • Er grundejerne ikke enige, om hvordan vejen skal vedligeholdes, kan kommunen afholde vejsyn og afsige kendelse om vedligeholdelsen.