Spring til indhold

Hvordan bliver jeg godkendt til gratis kørsel

  • Hvis du mener, at du kan blive godkendt til gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, skal du ringe til Kørselskontoret på telefon 55 36 25 60 i telefon-åbningstiden, som er mandag-fredag kl. 7-12.
  • Du vil blive telefonvisiteret af en medarbejder fra Kørselskontoret. Hvis du tilsyneladende opfylder kravene til gratis kørsel, vil dit kørselsbehov blive betjent midlertidigt, indtil vi har foretaget en endelig afgørelse.
  • Efter telefonvisiteringen sender vi et spørgeskema til dig.
  • Hvis vi vurderer, at dine oplysninger i spørgeskemaet opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du blive godkendt til gratis kørsel, enten tidsbegrænset (6 måneder) eller uden tidsbegrænsning.
  • Hvis vi vurderer, at dine oplysninger i spørgeskemaet ikke opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du ikke blive godkendt.
  • Hvis vi er i tvivl om dine oplysninger i spørgeskemaet, vil vi indkalde dig til en personlig aftale.
  • Vores sagsbehandlingstid er normalt 4 uger. Dog kan det tage op til 4 måneder, såfremt vi skal indkalde dig til en personlig samtale.
  • Såfremt vi skal udsende mere end et spørgeskema, som ikke returneres inden den fastsatte frist, vil du modtage et brev om, at den gratis midlertidige kørsel ophører.