Spring til indhold

Legater og fonde

Vordingborg Kommune har kun et enkelt legat tilbage,
hvilket bliver uddelt næste gang i december 2021.

  • Skomager Jens Jensen og hustrus legat. 
    Et antal legatportioner er ledige til uddeling i december. Disse legatportioner kan søges af trængende næringsdrivende i gl. Præstø Kommune og deres enker, dog har trængende skomagermestre eller deres enker fortrinsret.

Ansøgningen skal indsendes til Ledelsessekretariatet via den digitale post på borger.dk

Her skriver du "Ansøgning om legat" i emnefeltet. Husk at vedhæfte ansøgningen.

Bemærk: Sidste års årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen som dokumentation.

Gdr. af Æbelnæs Niels Peter Hansens Mindelegat er overtaget af Stege og Damsholte Kirke.

Søg Skomager Jens Jensens og hustrus legat

Søg andre legater og fonde via den gratis database - Legatbogen